Skip to content

अन्तिम कल: विद्यार्थीहरूलाई भाडामा लिन 1-on-1 समर्थन – कला + संस्कृतिका लागि BC गठबन्धनरोजगारदाताहरू, यो तपाइँको एक-बाट-एक परामर्शको लागि साइन अप गर्ने अन्तिम मौका हो!

2021 देखि प्रतिभा खेलप्रतिभा 4 गैर-लाभकारी कार्यक्रमहरूले संग्रहालयहरू, कला, पर्यटन, संस्कृति, आतिथ्य, र गैर-नाफा संस्थाहरूलाई स्रोतहरू र विद्यार्थीहरूलाई भर्ती गर्ने प्रक्रियामा एक-अर्काले समर्थन गर्दै आएका छन्।

कार्यक्रमहरु यस वर्षको अन्त्यमा बन्द हुनेछन्।

स्रोतहरू उपलब्ध भइरहँदा, एक-अर्काको परामर्श डिसेम्बर 23 मा समाप्त हुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो योजनामा ​​सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, इमेल गरेर कार्यक्रम प्रबन्धकसँग बैठक बुक गर्नुहोस् TalentMATCH@acewilbc.ca

कार्यक्रम अन्त्य: 23 डिसेम्बर

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *