अल्पकालीन बनाम बदमाशीको दीर्घकालीन प्रभावहरू; आमाबाबुले आफ्ना बच्चाहरूलाई कसरी समर्थन गर्न सक्छन् | द टाइम्स अफ इन्डियाबच्चाहरु माझ दुर्व्यवहार एक गम्भीर विषय हो। यसलाई स्कूल-समयको अनुभव वा किशोर समस्याको रूपमा माफ गर्न सकिँदैन। बरु पीडक विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कारबाही र पीडितलाई बुझेर कारबाही गर्नुपर्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *