Skip to content

आर्टेमिस: नासाको ओरियन क्याप्सुलले तोड्यो दूरीको रेकर्डअन्तरिक्ष यानले अन्तरिक्ष यात्रीहरूका लागि बनाइएको कुनै पनि अघिल्लो सवारीको तुलनामा पृथ्वीबाट टाढा यात्रा गर्दछ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *