Skip to content

‘इनटू द एक्ट’ कोष कार्यक्रमका लागि आवेदनहरू खुला छन् – कला + संस्कृतिका लागि बीसी गठबन्धन


बीसी टुरिङ काउन्सिल कला र सांस्कृतिक उत्सव प्रस्तुतकर्ताहरू सहित गैर-लाभकारी प्रदर्शन कला प्रस्तुतकर्ताहरूबाट प्रस्तावहरू खोज्दै छ। ऐनमा

ऐनले सबै विषय र विधाका उदीयमान BC कलाकारहरूका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्न BC मा प्रस्तुतकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ।

योग्यता र कसरी आवेदन गर्ने बारे विवरणहरूको लागि, तिनीहरूको भ्रमण गर्नुहोस् वेबसाइट

म्याद: शुक्रबार, जनवरी २०, २०२३

अनलाइन जानकारी सत्र: सोमबार, डिसेम्बर 5, 2022 1PM Zoom मार्फत

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *