Skip to content

एम्बर हर्डले जोनी डेपको विजयलाई ‘संरचना गर्दै’: ‘पीआर जीतको युग’एम्बर हर्डलाई जोनी डेपको जितको आफ्नो निर्णयको साथ प्रभावकारी रूपमा ‘संरचना’ गर्न बोलाइएको छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *