Skip to content

एलोन मस्कले कथित रूपमा आन्तरिक मेमोमा ट्विटरको मूल्याङ्कन आधा घटाएको छ


इलोन मस्कले ट्विटरमा २० बिलियन डलरको मूल्य राखेका छन्, जुन साइट प्राप्त गर्नको लागि भुक्तान गरिएको $ 44 बिलियन मस्कको आधा भन्दा कम हो। बाट रिपोर्ट प्लेटफर्मरजानकारी। द्वारा हेरिएको कर्मचारीलाई पठाइएको मेमोमा प्लेटफर्मरZoë Schiffer, Musk कथित रूपमा भन्छन् कि कर्मचारीहरूले ट्विटरको $ 20 बिलियन मूल्याङ्कनको आधारमा स्टक अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।

Schiffer द्वारा उल्लेख गरे अनुसार, मस्कले $ 250 बिलियन मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न “स्पष्ट तर कठिन बाटो” देखेको छ, जसले अन्ततः ट्विटरको हालको स्टक अनुदानलाई अहिलेको भन्दा 10 गुणा मूल्यवान बनाउनेछ (यदि यो वास्तवमा प्यान आउट भयो भने, अवश्य)। मस्कको स्वामित्वमा रहेको SpaceX जस्तै, ट्विटरले पनि कर्मचारीहरूलाई निर्दिष्ट अवधिहरूमा उनीहरूको स्टक अनुदानमा नगद गर्न दिनेछ।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *