Skip to content

ओस्टियोआर्थराइटिस समानार्थी शब्द: तपाईंको हातमा देखा पर्ने चिन्हCreakyJoints ले साझा गर्दछ कि ओस्टियोआर्थराइटिसले “विशेष गरी बिहान” कठोरता निम्त्याउन सक्छ।

यसले बताउँछ, “अस्टियोआर्थराइटिसले दुखाइ, कठोरता (विशेष गरी बिहान), सुन्निने र हातको जोर्नीको कोमलता निम्त्याउन सक्छ।”

परोपकार भन्छन् कि ओस्टियोआर्थराइटिससँग सम्बन्धित हात दुखाइले कहिलेकाहीं डुपुयट्रेनको संकुचनलाई संकेत गर्न सक्छ, पीडारहित अवस्था जसले एक वा बढी औंलाहरू हातको हत्केला तिर झुकाउँछ।

यसबाहेक, अवस्थाले जोर्नीहरूमा थप हड्डीहरू विकास गर्न सक्छ, जसलाई ओस्टियोफाइटहरू पनि भनिन्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *