Skip to content

ओ-लेभल नतिजा: 86.2% स्कोर कम्तिमा 5 पास, अघिल्लो वर्ष भन्दा बढी


संयुक्त प्रवेश अभ्यास

जुनियर कलेज, मिलेनिया इन्स्टिच्युट, पोलिटेक्निक र प्राविधिक शिक्षा संस्थान (ITE) मा आवेदन दिन चाहने विद्यार्थीहरूले संयुक्त प्रवेश अभ्यास (JAE) मार्फत त्यसो गर्न सक्छन्।

JAE-इन्टरनेट प्रणाली MOE र SEAB ले भन्यो, विद्यार्थीहरूले आफ्नो पाठ्यक्रम छनोटहरू पेश गर्न जनवरी 17 मा 4 बजेसम्म उपलब्ध छन्।

व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो नतिजा सङ्कलन गर्ने योग्य स्कूलका उम्मेद्वारहरूले तिनीहरूको O-लेभल परीक्षाको नतिजा, JAE अन्तर्गत आवेदन गर्न योग्य पाठ्यक्रमहरू र प्रणालीमा पहुँच गर्न तिनीहरूको व्यक्तिगत पासवर्ड सहितको फारम प्राप्त गर्नेछन्।

निजी उम्मेदवारहरूले उनीहरूको फारम हुलाकद्वारा प्राप्त गर्नेछन्।

JAE का लागि योग्य उम्मेदवारहरूले दर्ता अवधिमा Singpass प्रयोग गरेर JAE-Internet प्रणालीबाट आफ्नो फारमको प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न सक्छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *