Skip to content

कसरी बीभरहरूले सिमसार भूमिहरूलाई पुनर्जीवित गर्दैछन्


“जो कोहीले पोखरी बनाउन सक्छ, तर बिभरहरूले जैविक विविधताका लागि आश्चर्यजनक रूपमा राम्रो पोखरीहरू बनाउँछन्, आंशिक रूपमा किनभने तिनीहरू उथले, मरेका काठले भरिएका हुन्छन् र सामान्यतया बिभरहरूले बिरुवाहरू खुवाउने, नहर खन्न, बाँधहरू मर्मत गर्ने, लजहरू निर्माण गर्ने इत्यादिमा गडबड हुन्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *