Skip to content

के DC खेल प्रशंसकहरूसँग आशावादी कारणहरू छन्? तपाईका प्रश्नहरू, जवाफ।


सुपर बाउल मिलान सेट गरिएको छ। NHL सबै-स्टार ब्रेक लगभग हामी मा छ। पिचर र क्याचरहरूले दुई हप्तामा रिपोर्ट गर्छन्। द राष्ट्रियकमाण्डरहरू बेच्न सकिन्छ (वा हुन सक्दैन)। मिकाएला शिफरिन स्कीइङ रेकर्ड तोड्दै छ। कसरी छनौट गर्ने?

खेलकुद जगतमा भइरहेको सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै, हामीले सोच्यौं कि हामीले पुरानो विद्यालय, कुनै पनि खेलकुद प्रश्न र उत्तरहरू आयोजना गर्नेछौं। त्यसोभए तपाईंले आफ्नो दिमागमा जुनसुकै प्रश्नहरू ल्याउनुभयो, र मैले तीसँग मेरो सक्दो प्रयास गरे।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *