Skip to content

कोभिड भ्याक्सिन छाड्दा सडक दुर्घटना हुन सक्छ, नयाँ अध्ययन अनुसार | द टाइम्स अफ इन्डियायदि तपाईंले आफ्नो COVID खोप छोड्नुभएको छ भने तपाईं कार दुर्घटनामा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *