क्लाउडलेस र क्लाउलेस


क्लाउडलेस र क्ल्यूलेस, एक हाइकु

खाली आकाश भन्दा पर
अनन्तता समय भन्दा बाहिर छ
लोभ किन जीवित रहन्छ?


http://ivors20.wordpress.com

योगदानकर्ता

के तपाईंलाई ivors20 का लेखहरू मनपर्छ? सामाजिक मा पछ्याउनुहोस्!

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *