चिफ्स विरुद्ध बेङ्गल्स – खेल सारांश – डिसेम्बर ४, २०२२


पहिलो क्वार्टर केसी CIN

TD

८:४९

Joe Burrow 4 Yd Rush, E.McPherson अतिरिक्त बिन्दु राम्रो छ, Center-C.Adomitis, Holder-D.Chrisman।

11 नाटकहरू, 75 गज, 6:11

० ७

FG

३:५६

ह्यारिसन बुटकरले २६ वर्षको फिल्ड गोल गरे

10 नाटकहरू, 65 गज, 4:53

३ ७ दोस्रो क्वार्टर केसी CIN

TD

१३:३३

Tee Higgins 12 Yds को लागि Joe Burrow बाट पास, E.McPherson अतिरिक्त बिन्दु राम्रो छ, Center-C.Adomitis, Holder-D.Chrisman।

९ नाटक, ७४ गज, ५:२३

३ १४

TD

२:२३

प्याट्रिक महोम्सबाट जेरिक म्याककिनन पास 2 Yds को लागि, H.Butker अतिरिक्त बिन्दु राम्रो छ, केन्द्र-J.Winchester, Holder-T.Townsend।

14 नाटकहरू, 81 गज, 7:05

१० १४ तेस्रो क्वार्टर केसी CIN

TD

१२:०३

Isiah Pacheco 8 Yd Rush, H.Butker अतिरिक्त बिन्दु राम्रो छ, केन्द्र-J.Winchester, Holder-T.Townsend।

७ नाटक, ७७ गज, २:५७

१७ १४

FG

७:१६

इभान म्याकफर्सनले ३६ वर्षको फिल्ड गोल गरे

9 नाटकहरू, 57 गज, 4:47

१७ १७

TD

३:४९

Patrick Mahomes 3 Yd Rush, H.Butker अतिरिक्त बिन्दु राम्रो छ, Center-J.Winchester, Holder-T.Townsend।

8 नाटकहरू, 53 गज, 3:27

२४ १७ चौथो क्वाटर केसी CIN

FG

१४:४७

इभान म्याकफर्सनले ४१ वर्षको फिल्ड गोल गरे

8 नाटकहरू, 52 गज, 4:02

२४ २०Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *