Skip to content

चिली ज्वालामुखी: लास्करको जीवनमा हल्लाएपछि अलर्ट जारी गरियोउत्तरमा रहेको लास्कर ज्वालामुखीले ६,००० मिटर उचाइमा ज्वालामुखीको खरानी र तातो ग्यासहरू पठाउँछ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *