Skip to content

छालाको क्यान्सरका लक्षण: २१ वर्षको उमेरको कोलारबोनमा बढ्दो तिल मेलानोमा भयोडार्सीलाई मेलानोमा – एक दुर्लभ र खतरनाक छालाको क्यान्सर भएको निदान गरिएको थियो किनभने यसले शरीरका अन्य भागहरूमा पनि आक्रमण गर्न सक्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *