Skip to content

जलवायु परिवर्तन: बर्बाद मिथेन ग्यास ‘एक घोटाला’हरित गठबन्धनले भन्यो कि ग्यासको उच्च मूल्य भनेको जीवाश्म ईन्धन कम्पनीहरूले उनीहरूको मिथेन उत्सर्जनको बढी कब्जा गर्नुपर्दछ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *