Skip to content

जलवायु परिवर्तन: शताब्दीयौं पुरानो गहुँले ग्रहलाई खुवाउन मद्दत गर्न सक्छ?वैज्ञानिकहरूले भविष्यको बाली पत्ता लगाउन संग्रहालयको गहुँ संग्रह मार्फत खोजी गरिरहेका छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *