जलवायु मालिक कार्नीको फर्म वन विनाशसँग जोडिएको छब्रुकफिल्डले कार्बन-सघन सम्पत्तिहरूबाट “टाढा” नगर्न मालिकको आह्वानको बावजुद ब्राजिल फार्महरू बेचेSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *