Skip to content

जैवविविधता: ‘जादुई समुद्री प्रजातिहरू’ लोप हुनेतर्फ धकेलियोनयाँ विलुप्त हुने सूचीले ‘समुद्री गाई’ को लागि गम्भीर संरक्षण चिन्ता प्रकट गर्दछ जसले मत्स्यांगनाका कथाहरूलाई प्रेरित गर्‍यो।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *