Skip to content

जैविक विविधता: सामूहिक विलुप्तता के हो र के हामी यसको कारण बनिरहेका छौं?जबकि वैज्ञानिकहरू पृथ्वीमा जीवनको डरलाग्दो अवस्थामा सहमत छन्, तिनीहरू सधैं सहमत हुँदैनन् कि हामीले यसलाई कसरी वर्णन गर्नुपर्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *