Skip to content

तथ्याङ्क क्यानाडाले स्वयंसेवक भर्ती र रिटेन्सन चुनौतिहरूमा डाटा जारी गर्दछ – कला + संस्कृतिका लागि BC गठबन्धन


नयाँ तथ्याङ्कले गैर-नाफामुखी क्षेत्रका अधिकांश संस्थाहरूले स्वयंसेवासँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको देखाउँछ।

यहाँ द्वारा प्रदान गरिएको नम्बरहरूमा एक द्रुत नजर छ तथ्याङ्क क्यानाडा: ६७% प्रतिवेदनले नयाँ स्वयंसेवकको अभावको सामना गरिरहेको, ५१%ले प्रतिबन्धका साथ चुनौतीहरू, ४२%ले स्वयम्सेवकहरूले दीर्घकालीन प्रतिबद्धता गर्न नसक्ने, २९%ले स्वयंसेवक भर्ती गर्न समय वा स्रोतको अभाव र २६%ले उच्च स्वयम्सेवक बर्नआउट र तनावको रिपोर्ट गरेका छन्। ।

तथ्याङ्कले यसले संस्थाहरूमा परिरहेको प्रभावहरू पनि देखाउँछ: 28% तलब कर्मचारीहरूले बढी घण्टा काम गरिरहेको रिपोर्ट, 35% ले कार्यक्रम वा सेवाहरू घटाएको रिपोर्ट, 17% रिपोर्ट कार्यक्रम र सेवाहरू रद्द र 21% रिपोर्ट कर्मचारी बर्नआउट।

पुरा रिपोर्ट पढ्नुहोस् यहाँ

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *