तपाईं कसरी माहुरी खोप गर्नुहुन्छ? घट्दै गइरहेको मौरीलाई बचाउनको लागि पहिलो खोपलाई लिएर संसारमा कीराहरू हल्लाउछन्मौरीपालक र विज्ञहरूले खोपलाई सफलताको रूपमा स्वागत गरेका छन् – माहुरीको जनसंख्यालाई नष्ट गर्ने थप सामान्य भाइरस र कीटहरू नियन्त्रण गर्ने दिशामा पहिलो कदम।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *