Skip to content

तपाईं खडा हुँदा हड्डीमा चर्किने आवाजको अर्थ धेरै खराब हुन सक्छ | द टाइम्स अफ इन्डियाकुर्सीबाट उठ्दा, घुँडा टेक्दा र गाडी चलाउँदा माथि र ओर्लँदा दुखाइ र चर्किने आवाज जस्ता लक्षण युवा पुस्तामा देखिन थालेका छन् ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *