Skip to content

तस्विरहरूमा 2022: CNA को भिजुअल पत्रकारहरूको लेन्स मार्फत लुकब्याकसिमानाहरू पुन: खोल्ने र दुई वर्ष भन्दा बढीमा COVID-19 उपायहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहजतादेखि, मलेसियाको चर्को प्रतिस्पर्धात्मक आम चुनावसम्म, यहाँ CNA का दृश्य पत्रकारहरूको लेन्स मार्फत 2022 का केही प्रमुख घटनाहरू र समाचार निर्माताहरूलाई हेरिएको छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *