तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्


प्रिन्स ह्यारी र मेघन मार्कलले भर्खरै आर्ची र लिलिबेटको अघिल्लो वर्षहरू प्रस्तुत गर्ने विभिन्न छविहरूको सूची जारी गरेका छन्।

सूचीमा तस्बिरहरूको संग्रह समावेश छ जुन मेघन वा ह्यारी आफ्ना बच्चाहरूमा डटिङ देखाउँछन्।

जबकि एउटा छविमा ह्यारी र लिलिबेटको नयाँ जन्म दिनहरूमा, साथै अन्य स्पष्ट चित्रहरू छन् जहाँ उनीहरू डायनाको फोटोमा तारा देखाउँछन्।

यो सबै तल जाँच गर्नुहोस्:


तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्
तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्
तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्
तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्
तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्
तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्
तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्
तस्वीर: प्रिन्स ह्यारी, मेघन मार्कलले आर्ची, लिलिबेटको पहिले कहिल्यै नदेखेका छविहरू देखाउँछन्Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *