Skip to content

नयाँ पत्ता लागेको हरियो धूमकेतु पृथ्वीको नजिक आउँछबरफ र धुलोको ब्रह्माण्डीय बलले हाम्रो ग्रहको सबैभन्दा नजिक पुग्न लागेको छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *