Skip to content

नोभेम्बरको हल्का मौसमका कारण बेलायतको मौसमले ‘दोस्रो वसन्त’ लाई संकेत गर्छयो वर्ष बेमौसमी तापक्रमका कारण दोश्रो पटक फूल फुल्न थालेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *