पशुपालनले एक वर्षमा ३ सय पटक नदी प्रदूषित गरेको छएक वर्षमा तीन सय नदी प्रदूषित भए पनि छ वटा फार्ममा मात्रै प्रदूषणको मुद्दा चलाइएको छ ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *