Skip to content

पश्चिमी मोर्चा द्वारा टोक क्राफ्ट मेला र कोष संकलन! – कला + संस्कृतिका लागि बीसी गठबन्धन


के तपाइँ एक आर्टी क्रिसमस उपहार खोज्दै हुनुहुन्छ?

टोक द्वारा आयोजित एक वार्षिक सामुदायिक कार्यक्रम र कोष हो पश्चिमी मोर्चा

यसले कपडा, सिरेमिक, गहना, झोला, स्टेशनरी, र घर र शरीरका उत्पादनहरू बनाउने BC-आधारित कलाकारहरू, शिल्पकारहरू र डिजाइनरहरूको क्युरेट गरिएको चयन प्रदर्शन गर्दछ।

दान द्वारा प्रवेश।

मितिहरू: डिसेम्बर 2, 6 – 10 बजे सम्म; डिसेम्बर 3 र 4, 11 बजे देखि 5 बजे सम्म

स्थानहरू: पश्चिमी मोर्चा, 303 E 8th Ave, Vancouver।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *