प्रकृतिको पतन उल्टो वा भविष्य छैन – संयुक्त राष्ट्रसंयुक्त राष्ट्रका जैविक विविधता प्रमुखले मोन्ट्रियलमा भइरहेको वार्ता प्रकृति बचाउने अन्तिम मौका भएको बताएका छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *