Skip to content

प्रकृतिमा आधारित खेती-सहायता योजनालाई हरियो बत्ती दियोब्रेक्सिट पछिको हरित अनुदान योजना अगाडि बढिरहेको छ – तर किसानहरूलाई के भुक्तानी गरिनेछ भन्ने बारे कुनै स्पष्टता छैन।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *