प्रदर्शन कला कानूनी क्लिनिक अब खुला छ! – कला + संस्कृतिका लागि बीसी गठबन्धन


PLEO घोषणा गर्न पाउँदा गर्व छ कलाकार कानूनी क्लिनिक प्रदर्शन गर्दै (PALC), संगको सहकार्य कला BCबेल कला महोत्सवद्वारा वित्त पोषित क्यानाडाको सम्पदा विभाग

PALC एक गहिरो वेब स्रोत हो जसमा कलाकारहरूले सामना गर्ने विभिन्न कानुनी र अनुबंधात्मक मुद्दाहरूमा प्रश्न र उत्तरहरू छन्। स्रोत र सीमित कानुनी सल्लाह प्रदान गरिनेछ।

नोभेम्बर 2022 देखि मार्च 2023 सम्म BC प्रदर्शन गर्ने कलाकारहरूको लागि सल्लाह उपलब्ध छ।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *