फ्रान्सेली रोटी Baguette युनेस्को विश्व सम्पदा स्थिति प्राप्त गर्दछ! यो रोटी किन विशेष छ?बुधवार, युनेस्को, संयुक्त राष्ट्र सम्पदा एजेन्सीले ब्यागेटलाई आफ्नो “अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा” सूचीमा थप्यो।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *