Skip to content

बर्ड फ्लू: बर्ड फ्लूले नि: शुल्क दायरा टर्की आपूर्तिहरू हिटबेलायतको सबैभन्दा खराब एभियन फ्लू प्रकोपमा करिब 600,000 चराहरू मारिएका वा मरेका छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *