Skip to content

ब्रिस्टल: जीवाश्मले छेपारो सोचेभन्दा लाखौं वर्ष पुरानो देखाउँछएक वैज्ञानिकले उक्त जीवाश्म “पछिल्ला केही दशकहरूमा पाइने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक” भएको बताएका छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *