Skip to content

भिडियो: ‘हिंसक रात’ | एक दृश्य को शरीर रचना


चलचित्र निर्देशकहरूले आफ्नो चलचित्रको एउटा दृश्यमा दर्शकहरूलाई क्यामेराको पछाडिबाट जादू, मनसाय र गल्तीहरू देखाउँछन्।

चलचित्र निर्देशकहरूले आफ्नो चलचित्रको एउटा दृश्यमा दर्शकहरूलाई क्यामेराको पछाडिबाट जादू, मनसाय र गल्तीहरू देखाउँछन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *