Skip to content

महिला “सुख” शरीर रचना मा 5 अज्ञात तथ्य | द टाइम्स अफ इन्डिया


बाहिरी महिला यौन अंगहरू बाहिरी लेबिया (लेबिया माजोरा), भित्री लेबिया (लेबिया मिनोरा), क्लिटोरिस, योनि भेस्टिबुल र बार्थोलिन ग्रंथिहरू हुन्।

अण्डाशय, फेलोपियन ट्युब, गर्भाशय (गर्भाशय), पाठेघर र योनी भित्री महिला यौन अंगहरू हुन्।

महिला लिंग केवल प्रजनन अंगहरू होइनन् जसले महिलाहरूमा यौन उत्तेजनालाई उत्तेजित गर्दछ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *