Skip to content

मासिक BIPOC च्याट र च्यु – कला + संस्कृतिको लागि BC गठबन्धनविषय: कला विद्यालयमा जाने कि कला विद्यालयमा होइन?
शुक्रबार, फेब्रुअरी 24 – 90 मिनेट
बिहान ११ बजे PST

सामेल हुनुहोस् CultureBrew.कला प्रत्येक महिना जुममा क्यानडाभरका अन्य BIPOC कलाकारहरूसँग भेट्न र क्युरेट गरिएको विषयबारे छलफल गर्न र अन्वेषण गर्नका लागि विभिन्न विषयहरूबाट। फेब्रुअरी 24 मा, तिनीहरूले कलाकारहरूको लागि प्रशिक्षण र सिक्ने विकल्पहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्।

थप जानकारी

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *