यस अप्टिकल भ्रममा तपाईले पहिले के देख्नुहुन्छ प्रेममा तपाईको गुप्त कमजोरी | द टाइम्स अफ इन्डिया


मनोविज्ञानले दावी गर्न सक्छ कि तपाइँका भावनाहरू सीधा जैव रासायनिक घटनाको परिणाम हो जसले तपाइँको हर्मोनहरू बन्द गर्छ र तपाइँको पेट फटाउँछ। तर त्यसले दाह्री भएका पुरुषहरूप्रति तपाईंको विशेष घृणालाई कसरी लिन्छ? वा ट्याटू महिलाहरू पनि?

प्रेमले हर्मोन र पशु वृत्तिलाई पार गर्दछ, हामी सबैलाई थाहा छ। प्रत्येक पटक एक व्यक्ति प्रेममा पर्दा, तिनीहरूको बारेमा केहि अनौठो र विशिष्टको कारण तिनीहरू कसैलाई तान्छन् जसले तिनीहरूलाई तुरुन्तै घुँडाहरूमा कमजोर बनाउँछ। यदि तपाईं पहिले डेटहरूमा हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईं प्रेममा आफ्नो कमजोरीहरू बारे सचेत हुन सक्नुहुन्छ। यद्यपि, यदि तपाइँ दृश्यमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई यो अप्टिकल भ्रमको माध्यमबाट तपाइँलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउँछ भनेर पहिचान गर्न मद्दत गर्न जाँदैछौं।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *