यी थिए संसारका ठूला लेखकहरूको अन्तिम शब्दआफ्नो कलमले जादू चलाउने विश्वका शीर्ष लेखकहरूले पार गर्नुअघि भनेका शब्दहरू जुन अझै पनि कहिले आफ्नो गहिरोपनका कारण र कहिले आफ्नो सरलताको कारणले सताउछन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *