Skip to content

यौन स्वास्थ्य: स्वस्थ जीवनको लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ?यौन स्वास्थ्यको कुनै एकल परिभाषा छैन, तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको यौन स्वास्थ्यको व्यापक व्याख्याले यौन कल्याणका सबै पक्षहरूलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *