Skip to content

लाना डेल रेले नयाँ एल्बम घोषणा गर्‍यो ‘के तपाईलाई थाहा छ कि त्यहाँ एउटा टनेल अन्डर ओशन ब्लभिड छ’, गीत साझा गर्दछ


लाना डेल रेले उनको अर्को एल्बम घोषणा गरे: के तपाईंलाई थाहा छ कि त्यहाँ महासागर Blvd अन्तर्गत एउटा सुरुङ छ मार्च 10 मा आइपुग्ने सेट गरिएको छ। यसको आवरण कला अनुसार, गत वर्षको फलोअप निलो ब्यानिस्टरहरू जोन ब्याटिस्टे, फादर जोन मिस्टी, ब्लीचर्स, जुडाह स्मिथ, टमी जेनेसिस, र टमी जेनेसिस, साथै ज्याक एन्टोनोफ, माइक हर्मोसा, ड्र्यू एरिक्सन, ज्याक डावेस र बेन्जीको उत्पादन। यसको शीर्षक ट्र्याक आज बाहिर छ, र तपाइँ यसलाई तल जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।

यस वर्षको सुरुमा, लाना डेल रेले फादर जोन मिस्टीको कभर साझा गर्नुभयो ‘साथीको भेटघाट’। जनवरीमा, उनले रिहा गरिन् ‘पानी रंगीन आँखा’को दोस्रो सत्रमा चित्रित गरिएको मूल ट्र्याक युफोरिया

के तपाईंलाई थाहा छ कि त्यहाँ महासागर Blvd अन्तर्गत एउटा सुरुङ छ आवरण कलाकृति:Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *