Skip to content

वन विनाश: EU कानूनले रूखहरूको विनाशसँग सम्बन्धित सामानहरू प्रतिबन्धित गर्दछकफी र चकलेट जस्ता घरेलु सामानहरू EU मा बेच्नु अघि कडा जाँच पास गर्नुपर्नेछ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *