Skip to content

वैज्ञानिकहरूले साइबेरियन पर्माफ्रोस्टमा ‘जोम्बी भाइरस’ लाई पुनर्जीवित गरे; ‘जोम्बी’ के हो र तपाईंले चिन्ता गर्नुपर्छ? | द टाइम्स अफ इन्डियायी भाइरसहरूको बारेमा जान्नको लागि पढ्नुहोस्, तिनीहरू किन पुनर्जीवित भइरहेका छन्, र तपाईंले कति चिन्ता गर्नुपर्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *