Skip to content

शुक्रकीटको संख्या बढाउने सिद्ध तरिका | द टाइम्स अफ इन्डिया


सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक कारणहरूले गर्दा, भारतमा जनसंख्याको 1% भन्दा कमले समस्याको लागि चिकित्सा सहायता खोज्छन्। ३० वर्षको उमेरमा पुरुषमा बाँझोपनको समस्या बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा शुक्रकीटको संख्या कम हुन्छ।

“प्रति मिलिलिटर वीर्यमा १ करोड ५० लाखभन्दा कम शुक्रकीट भएका पुरुषहरूमा शुक्रकीटको संख्या कम हुन्छ। कम शुक्रकीट संख्यालाई सामान्यतया ओलिगोजुस्पर्मिया भनिन्छ। कम शुक्राणु गणना र शुक्राणु गुणस्तर संग समस्याहरु प्रजनन को असर को प्रमुख कारकहरु हो। एक सामान्य शुक्राणु एकाग्रता कम्तिमा 20 मिलियन प्रति एमएल हुन्छ, र त्यो भन्दा कम कुनै पनि कुराले पुरुषको यौन स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ। यस समस्यालाई रोक्नको लागि, यसको कारणहरू बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ,” डा सञ्जय पाण्डे, पुरुष स्वास्थ्य क्लिनिक, एन्ड्रोलोजी एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ युरोलोजी, कोकिलाबेन अस्पताल, मुम्बईका प्रमुख भन्छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *