Skip to content

सबैभन्दा पुरानो डीएनएले २० लाख वर्ष पुरानो हराएको संसार प्रकट गर्दछमाटोबाट निकालिएको आनुवंशिक सामग्रीले उत्तरी ग्रीनल्याण्डका प्राचीन वनस्पति र जनावरहरू प्रकट गरेको छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *