Skip to content

समुदाय र कलाकारहरू संस्कृति परिवर्तन गर्दै + सांस्कृतिक शिक्षा र साझेदारी अनुदानहरू खोलियो — BC कला + संस्कृतिका लागि गठबन्धनकम्युनिटी एण्ड आर्टिस्ट शिफ्टिङ कल्चर (CASC) र कल्चरल लर्निङ एण्ड सेयरिङ (CLS) आवेदनहरू जनवरी २५, २०२३ मा खोलियो।

के तपाईको संस्थाले कला वा सांस्कृतिक परियोजनाको योजना बनाइरहेको छ? तपाइँ $ 20,000 सम्मको अनुदानको लागि समुदाय र कलाकार परिवर्तन संस्कृति (CASC) मा आवेदन दिन योग्य हुन सक्नुहुन्छ। CASC अनुदानहरूले छोटो-अवधि, एक-समय, वा सीमित श्रृंखला कला, सांस्कृतिक, र रचनात्मक परियोजनाहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई समर्थन गर्दछ।

CLS ले कला र सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई सीप, ज्ञान, सम्बन्ध र अनुभवको निर्माण र सुदृढीकरण गर्ने र अझ समतामूलक बन्ने बाटोमा क्षेत्रलाई समर्थन गर्न सिकाइ अवसरहरू पहुँच गर्न वा प्रदान गर्न $20,000 सम्म उपलब्ध गराउँछ।

थप जानकारी

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *