Skip to content

सोमालिया उल्कापिण्ड: वैज्ञानिकहरूले दुई नयाँ खनिजहरू फेला पार्दा आनन्दElaliite र elkinstantonite नयाँ नामहरू हुन् तर सोमालियाका सार मानिसहरूले यसलाई नाइटफल भन्छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *