Skip to content

स्कारलेट जोहानसनले उनको आदर्श काम प्रकट गर्दछ, र यो अभिनय होइन


स्कारलेट जोहानसनले उनको आदर्श काम प्रकट गर्दछ, र यो अभिनय होइन

स्कारलेट जोहानसनले आफ्नो नयाँ अचम्मको क्यारियर लक्ष्य: डिज्नी मा एक कुना कार्यालय खुलासा।

ब्रुस बोज्जीसँग टेबल दुईको पोडकास्टको क्रममा, मार्वल स्टारले भने, “मेरो आदर्श काम डिज्नी लटमा कुनाको कार्यालय हो,” दुई पटकको ओस्कार मनोनयनले भने। “थोरै जस्तै [bungalow]। म त्यही चाहन्छु।”

38 वर्षीयाले आफ्नो भविष्यको बारेमा पनि खोलिन्, उनी “निर्देशन गर्न चाहन्छु” तर “मलाई उत्पादन गर्न मन पर्छ।” उनलाई हाल आगामी प्रोजेक्ट आर्टेमिस र टावर अफ टेररमा निर्माताको रूपमा श्रेय दिइन्छ। “म साँच्चै उत्पादन गर्न मन पराउँछु, र मलाई अरू मानिसहरूका सामानहरू उत्पादन गर्न मनपर्छ। म सधैं यस बारे ब्रायनसँग ठट्टा गर्छु, र ऊ जस्तै छ, ‘तिमी पागल छौ।’Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *