Skip to content

हाम्रो सर्वेक्षणको लागि म्याद थपियो! नि:शुल्क आईप्याड जित्न यो भर्नुहोस् — कला + संस्कृतिका लागि BC गठबन्धनगठबन्धनले समुदायबाट प्रतिक्रिया खोजिरहेको छ।

हामी तपाईंलाई अझ राम्रोसँग चिन्न चाहन्छौं!

कृपया हाम्रो एकदम छोटो सर्वेक्षण भर्नको लागि एक मिनेट लिनुहोस्, ताकि हामी तपाइँलाई र कलामा तपाइँको कामलाई कसरी राम्रो समर्थन गर्न सक्छौं भनेर निर्धारण गर्न सक्छौं।

सर्वेक्षणका उत्तरदाताहरू आईप्याड जित्नका लागि योग्य हुनेछन्।

तपाईंको इनपुटले हाम्रो रणनीतिक योजनाको विकासलाई सूचित गर्नेछ, र हामीलाई हाम्रो लक्ष्य र प्राथमिकताहरू परिभाषित गर्न मद्दत गर्नेछ।

सर्वेक्षण पूरा हुन लगभग 5 देखि 10 मिनेट लाग्छ। इनपुटको लागि म्याद थप गरिएको छ डिसेम्बर १, २०२२

सर्वेक्षण पूरा गर्नुहोस्: यहाँ

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *